Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Vaižgantas (1869-1933)
Antraštė:
Lietuvių literatūra rusų raidėmis ; ir, Broliai Juškos-Juškevičiai : lietuvių literatūros paskaitos: draudžiamasis laikas : su penkiais paveikslais : [1904-1924 IV-24 sukaktuvėms paminėti] / doc. p. e. J. Tumas
Išleidimo duomenys:
Kaunas : „Vaivos“ b-vės leidinys, 1924 (Berlyne : Guido Hakebeilis a. b-vė)
Apimtis:
121, [2] p. : portr. ; 16 cm
Serija:
Mokslo knygynėlis
Pastabos:
Bibliogr.: p. 5 (10 pavad.), p. 79 (9 pavad.)
Lietuviškųjų rusų raidėmis raštų sąrašas: p. 32-37 (41 pavad.)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 06 11
ISSN,ISBN,ISMN:
[3] Lt
UDK:
002(474.5)(091)(042)
398(474.5)(092)(042)
Apie asmenį:
Juška, Antanas, 1819-1880
Juška, Jonas, 1815-1886
Tema:
Kalbininkai - Lietuva
Tautosakininkai - Lietuva
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : Bk 002.2/Tu-52, B12563, A116/924, LA977, GA289, GA296, SA1359
Lietuvos Mokslų Akademijos
Vilniaus universiteto biblioteka
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka
Rokiškio krašto muziejus
Šiaulių „Aušros” muziejus
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 7899/1924
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 16680/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 651524/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai