Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Pradalgė : literatūros metraštis / redagavo K. Barėnas
Antraštė:
Ketvirtoji pradalgė / V. Mykolaitis-Putinas, S. Santvaras, E. Cinzas, J. Gliauda, A. Šešplaukis, N. Mazalaitė, A. Giedrius, O. Balčiūnienė-Audronė, K. Grigaitytė, D. Sadūnaitė-Sealey, Č. Grincevičius, A. Tyruolis, A. Giedraitis, A. Prižgintaitė, J.A. Jūragis, J. Švaistas, A. Lukšytė, P. Naujokaitis, P. Visvydas, J. Tininis, D. Burneikis
Išleidimo duomenys:
1967
Apimtis:
384 p.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1BLNB0A378A35
UDK:
888.2(1-87)(082)
888.2-1
Tema:
Lietuvių literatūra - Užsienio šalys - Rinkiniai, almanachai ir kt.
Lietuvių poezija
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : ALp(LKA)99/964

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai