Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Pradalgė : literatūros metraštis / redagavo K. Barėnas
Antraštė:
Septintoji pradalgė / Jonas Aistis, Kazys Bradūnas, Leonardas Andriekus, Vytautas Alantas, Gražina Tulauskaitė, Teresė Pautieniūtė, Kazys Almenas, Eduardas Cinzas, Albinas Baranauskas, Zenta Tenisonaitė, Jurgis Janavičius, Česlovas Valdas Obcarskas, Pr. Dom. Girdžius, Aloyzas Baronas, Kazys S. Karpius, Jurgis Gliauda, K. Barėnas, R.E. Maziliauskas, Aldona Gustas, R. Šilbajoris, Vincas Kazokas, Jonas Grinius, G.I. Vėbrienė, Pranas Naujokaitis
Išleidimo duomenys:
1971
Apimtis:
464 p.
Serija:
Nidos knygų klubo leidinys ; Nr. 81
Pastabos:
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LB163//09/1512//09/1513)
Su V. Lozoraitienės autogr. ir spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LB163//09/1512)
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1BLNB0A37A58D
UDK:
888.2(1-87)(082)
Tema:
Lietuvių literatūra - Užsienio šalys - Rinkiniai, almanachai ir kt.
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A(LKA)99/964
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai