Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Švietimo gairės : JAV LB Švietimo tarybos leidinys / redaguoja J. Tamulis ir J. Plačas
Išleidimo duomenys:
Čikaga : JAV LB Švietimo taryba, 1968-1991
Pastabos:
Paantr.: lietuviškojo ugdymo žurnalas, Nr. 1(5) (1970)-Nr. 4(8) (1971); lietuviškojo ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai, Nr. 5(9) (1971)-Nr. 14(18) (1976); lietuviškojo ugdymo leidinys, Nr. 1(15) (1977)-Nr. 3(22) (1979); lietuviškojo ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai, Nr. 23 (1980)-Nr. 48 (1991)
Red.: J. Plačas, J. Tamulis, E. Vaišnienė, Nr. 2 (1969)-Nr. 4 (1969); Petras Maldeikis, Antanas Rinkūnas, Vaclovas Čižiūnas, Gintarė Ivaškienė, Stasė Petersonienė, Juozas Tamulis, Nr. 1(5) (1970)-Nr. 4(8) (1971); Petras Maldeikis, Juozas Masilionis, Antanas Rinkūnas, Nr. 5(9) (1971)-Nr. 11(15) (1974); Petras Maldeikis, Juozas Masilionis, Nr. 12(16) (1975); Pranas Karalius, Juozas Masilionis, Vc. Kavaliūnas, Nr. 13(17) (1975)-Nr. 14(18) (1976); Danutė Bindokienė, Nr. 1(15) (1977)-Nr. 5(18) (1978); Jonas Jasaitis, Nr. 6(19) (1978)-1979, Nr. 3(22); Vida Augulytė-Bučmienė, Stefanija Stasienė, Nr. 23 (1980); Stefanija Stasienė, Nr. 24 (1980)-Nr. 34 (1985); Juozas Plačas, Nr. 35 (1986)-Nr. 48 (1991)
1975 išleista su įdėtiniu priedu: Skaidrės: „Švietimo gairių“ priedas (20 p.)
Leidėjas: ALB Švietimo taryba, Nr. 1(5) (1970)
Išleista ne spaustuviniu būdu, Nr. 1 (1968)-Nr. 4 (1969)
Tekstas vienoje lapo pusėje, Nr. 1 (1968)-Nr. 4 (1969)
Klaida ištisinėje numeracijoje: Nr. 4(17 [i.e.18]) (1978, vasaris)
Nuo Nr. 1(15) (1977) į ištisinę numeracą nebeįtraukiami pirmieji keturi numeriai
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 06 16
Įvairaus dažnumo
UDK:
37(73)(=882)(051)
325.2(73)(=882)(051)
Tema:
JAV lietuvių bendruomenė. Švietimo taryba - Periodika
Amerikos lietuviai - Švietimas - Periodika
Mokyklos, lietuvių - Jungtinės Valstijos - Periodika
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : ALp(LKA)3115
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai