Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Aidai
Išleidimo duomenys:
München : [Lietuvių sąjungos Müncheno skyrius], 1944-1991
Pastabos:
Paantr.: informacinis Lietuvių sąjungos Müncheno skyriaus leidinys Bavarijoje gyvenantiems lietuviams, 1945, Nr. 1; lietuvių informacinis leidinys, 1945, Nr. 1 (rugs. 1)-1945, Nr. 7(9) (spal. 30); kultūrinis-informacinis leidinys, 1945, Nr. 8(10)-Nr. 10(12); lietuvių kultūrinis žurnalas, 1946, Nr. 1(13)-Nr. 12 (24); mėnesinis kultūros žurnalas, 1947, Nr. 1-1979, Nr. 10; kultūros žurnalas, 1980, Nr. 1-1991, Nr. 4
Red.: V. Bieliauskas, 1945, Nr. 1 (rugs. 1)-1945, Nr. 10(12); V. Bieliauskas (vyr. red.), K. Bradūnas (red.), 1946, Nr. 1(13)-Nr. 12(24); Kazys Bradūnas, 1947, Nr. 1-Nr. 21 (1948, gruodis); Jonas Grinius, Paulius Jurkus, Nr. 22 (1949, balandis)-Nr. 26 (1949, gruodis); A. Vaičiulaitis, 1950, Nr. 1-1964, Nr. 10; Juozas Girnius, 1965, Nr. 1 (nuo 1980, Nr. 1 (vyr. red.))-1980, Nr. 3; Leonardas Andriekus, 1980, Nr. 1 ((vyr. red.) 1980, Nr. 4-1985, Nr. 6 )-1991, Nr. 4; Kęstutis Trimakas, 1980, Nr. 1-1985, Nr. 6; Vytautas Volertas, 1980, Nr. 1-1985, Nr. 6
Red. narys JAV: Juozas B. Laučka, Nr. 16/17 (1948, liepa/rugpjūtis)-Nr. 24 (1949, rugsėjis)
Red. kol.: J. Aistis-Aleksandravičius, L. Andriekus, Bern. Brazdžionis, J. Girnius, J. Grinius, B. Grauslys, K. Pakštas, A. Kučas, J. Pažemeckas, A. Šapoka, Br. Stočkus, J. Vaškys, 1950, Nr. 1-1951, Nr. 10(44)
Red. nariai: Leonardas Andriekus, 1952, Nr. 8-1964, Nr. 10; Juozas Girnius, 1952, Nr. 6-1964, Nr. 10; Bernardinas Grauslys, 1952, Nr. 6-Nr. 7; Alfonsas Nyka-Niliūnas, 1952, Nr. 6-1964, Nr. 10
Publikavimo vietos: Augsburg, 1947, Nr. 1-Nr. 21 (1948, gruodis); Schwäbisch-Gmünd, Nr. 22-Nr. 26 (1949); Kennebunkport, 1950, Nr. 1-1952, Nr. 7; Brooklyn, 1952, Nr. 8-1991, Nr. 4
Leidėjai: Spaudos darbuotojų kolektyvas, 1945, Nr. 1 (rugs. 1)-1946, Nr. 12 (24); Jonas Sakevičius, 1947, Nr. 1-Nr. 21 (1948, gruodis); Povilas Gaučys, Nr. 22-Nr. 24 (1949); Paulius Jurkus, Nr. 25-Nr. 26 (1949); Tėvai Pranciškonai, Nr. 25 (1949)-1991, Nr. 4
Išleista ne spaustuviniu būdu, 1944-1945, Nr. 1
1945, lapkr. 15 (Nr. 1)-1947 buvo leidžiama antra laida antrašte „Aidai. Dienos informacija“
Specialus numeris skirtas Mažajai Lietuvai, Nr. 18 (1948, rugsėjis), red. A. Šapoka
Nuo 1968, Nr. 4 rašoma dviguba ištisinė numeracija (210(222))
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 04 04
Ketvirtinis, 1986-1991
2 kartus per mėn., 1944-1946, Nr. 6
Mėnesinis, 1946, Nr. 7-1979
Dvimėnesinis, 1980-1985
ISSN,ISBN,ISMN:
0002-208X
UDK:
325.2(430)(=882)(051)
325.2(73)(=882)(051)
008(051)
2(051)
Tema:
Religija - Periodika
Kultūra - Periodika
Vokietijos lietuviai - Periodika
Amerikos lietuviai - Periodika
Susiję dokumentai:
Naujasis židinys
Naujasis židinys-Aidai. ISSN 1392-6845
Šifras:
Lituanikos archyvas : ALp(LKA)1750
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai