Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Lietuvis / redaguoja: Al. Laikūnas … [et al.]
Išleidimo duomenys:
Memmingen : V. Meškauskas ir Al. Laikūnas, 1949-1950
Pastabos:
Red.: Al. Laikūnas, V. Meškauskas, Ant. Musteikis, J.P. Palukaitis, 1949, liep. 23 (Nr. 1)-1949, rugpj. 13 (Nr. 7); Al. Laikūnas, V. Meškauskas, J.P. Palukaitis, 1949, rugpj. 20 (Nr. 8/9)-1949, lapkr. 11 (Nr. 32/33); V. Meškauskas, J.P. Palukaitis, 1949, lapkr. 18 (Nr. 34/35)-1950, geg. 17 (Nr. 20(65)); V. Meškauskas, 1950, geg. 26 (Nr. 21(66))-1950, birž. 23 (Nr. 25(70))
Leidėjai: Al. Laikūnas, 1949, rugpj. 20 (Nr. 8/9)-1949, gruod. 23 (Nr. 44/45); V. Meškauskas, 1950, saus. 5 (Nr. 1(46))-1950, birž. 23 (Nr. 25(70))
Savaitinis, 1950
2 kartus per savaitę, 1949
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1BLNB1F860FE6
UDK:
325.2(=882)(054)
Tema:
Lietuviai emigrantai - Laikraščiai
Susiję dokumentai:
Mūsų kelias
Mintis
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : ALp(LKA)4203
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai