Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Bagočiaus išpažintis : dokumentai iš bylos Fortunato von de Johanovicz Bagočius su „Vienybe lietuvninkų“
Išleidimo duomenys:
Brooklyn, New York : „Vienybės lietuvninkų“ spauda ir lėšos, 1914
Apimtis:
146 p. ; 18 cm
Pastabos:
Sudaryt. pratarmė: p. 3-6
P. 2-4 (virš.): „Išleistos kningos „Vienybės lietuvninkų“ (92 pavad.)
K n. t a i p p a t: P. J. Purvis. Delei „Bagočiaus žodžio“ / T. J-as, p. 7-15
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000001485
UDK:
323.15(73)(=172)(092)
070(73)(=172)
343.631(73)(093)
Apie asmenį:
Bagočius, Fortūnatas, 1887-1951 - Teismo procesai, ginčai ir kt.
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos ir autoriniai smulkieji spaudiniai lietuvių kalba, 1905–1917
Tema:
Vienybė lietuvninkų, laikraštis
Amerikos lietuviai
Teisininkai - Jungtinės Valstijos
Visuomenės veikėjai - Jungtinės Valstijos
Amerikos lietuvių laikraščiai
Teismo procesai (šmeižtas) - Jungtinės Valstijos - Istorija - Šaltiniai
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 207/914
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 6072 trūksta virš., LR 10795 trūksta virš.
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : C 6846
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 349442
Klaipėdos universiteto b-ka : 343(73)(=882) Ba-132
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : 45293
Pasaulio lietuvių archyvas (Čikaga, JAV)
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 618369/1914

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai