Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Amžinasis pavyzdys : [apie Kristaus skelbiamas tiesas ir jų apraiškas gyvenime] / iš lenkų k. vertė K.P.
Išleidimo duomenys:
[Kaunas] : [„Ateities“ red.], 1914 (Kaunas : Saliamono Banaičio sp.)
Apimtis:
10 p. : iliustr. ; 21 cm
Serija:
„Ateities“ išleidimas
Pastabos:
Aprobavo Žemaičių vysk. P. Karevičius (Franciscus) Kaune 1914-06-03 (lot.)
Visas vert. vardas Kazimieras Paltarokas?
Bibliogr. išnašose
Tiražas [1000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000002542
UDK:
27-31
Apie asmenį:
Paltarokas, Kazimieras, 1875-1958
Biržiška, Vaclovas, 1884–1956
Jėzus Kristus - Pavyzdys
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 121/914, B 34740
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/1544
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 6808, LR 6854, M 953, MŠ 2306
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D 64242
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : B 3970
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Litov. 3-7355
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Lit. 2/194
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : D 9828/1914
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 481839/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 585582/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai