Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Amerikos lietuvių kalendorius… / sutaisė ir išleido J. Ilgaudas
Antraštė:
1912 metams : 1-ieji m.
Išleidimo duomenys:
[1911]
Apimtis:
[16], 96 p. : iliustr. ; 25 cm
Pastabos:
Sudaryt. pratarmė: p. 2
Dalis teksto angl.
T u r i n y j e: S. Strazdas. Naujam metui: „Atūžęs lyg audra jūros vilnimis…“ ; Jei…: „Jei šį albumą sklaidysi…“ ; Gimtinėje likusiems: „Broliai! Nors audros mus blaškė, bet vis…“ ; Ant kapo: „Tik medis sušaudytas - margas…“ ; Tykiai krinta…: „Tykiai krinta baltas sniegas…“ : imituota ; Kam, o Dievuli…: „Kam, o Dievuli, rūstus likimas…“ ; Pažvelgus ten…: „Pažvelgus ten - į karo lauką…“ : įspūdžiai iš Nekrasovo : [eilėraščiai]. - Saulės ir Mėnesio užtemimai 1912 metuose
Atsitikimai. - Šiaip jau paminėtinos dienos. - Sutrumpinimai vardų valstijų. - Gyventojų skaitlius Suv. Valstijų pagal paskutinius apskaitymus. - Prieš straiką : [Hano Larwino paveikslo „Prieš straiką“ paaiškinimas]. - G.J. Leveskis. Pramonė ir prekyba : referatas. - Žemaitė. Prie alaus uzbono : [apsakymas]. - Ch. D. Naumberg. Laimė : pasaka. - M. Bernotaitė-Jurgelionienė. Namų higiena / Mariutė J-nė. - M. Jókai. Šmeklų žvejys : [apsakymas] / Maurice Jokai
Tiktai už vieną centą per mėnesį : [atsitikimas]. - Kokiu būdu žmonės įgijo kalendorius? - Nuo ko paeina raudonoji vėliava? - Trys pamatines sveikatos taisyklės. - Herbert Nadler. Šaunus darbiniai arkliai : [apsakymas]. - Nelabai nusisekęs ištyrimas : [pasaka]. - Kiek sveria dušia (vele)
Vienas iš darbininkų. Pirmoji gegužės. - S.J. Dargužis. Ką socijalistai Milwaukee veikia. - Catulle Mendes. Niekingumas pavyzdžio : [apsakymas]. - Darbininko prisakymai. - Pasikalbėjimas tėvo su sūnum. - Stebuklingas laikrodis : [apsakymas]. - Šis tas iš indijonu gyvenimo. - Nuo ko paeina vardai žemės dalių? - Juokai. - Pilietiškumo teisės Suvienytų Valstijų. - Visoki naminiai vaistai. - Įvairūs receptai. - И.C. Тургенев. Darbininkas ir žmogus su baltomis rankom : [apsakymas] / Ivan Turgeneff
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000003185
UDK:
050(059)(73)(=882)
Apie asmenį:
Некрасов, Николай Алексеевич, 1821-1878
Larwin, Han
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 225/912
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D 42571
Lietuvos veterinarijos akademijos b-ka : 26289 trūksta virš.
Lietuvos istorijos instituto b-ka : Am 66 (2 egz.)
Klaipėdos universiteto b-ka : 050 Am-66
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LD 8105/1912
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 893238/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai