Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Totoraitis, Vincas (1874-1966)
Antraštė:
Daržas ir daržovės / sutaisė V. Totoraitis, agronomas
Išleidimo duomenys:
[Seinai : „Šaltinio“ red.], 1912 (Seinai : Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp.)
Apimtis:
51, [1] p. : iliustr. ; 17 cm
Pastabos:
Period. leid. „Šaltinis“ 1912 m. priedas
Aut. pratarmė: p. 3
Įrišta su: Kemėšis, Fabijonas. Linai ūkininko pinigai. Seinai, 1911 (LNB: GA 274//99/7831)
Tiražas [15 000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000003544
UDK:
635(474.5)
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 19/912, GA 274, B 20740
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/1001 (3 egz.), 37413 (3 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : JG 2523, JR 590
Kauno apskrities viešoji b-ka : IIR 2874, A 80506
Klaipėdos universiteto b-ka : 635 To-163
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B 4779
Helsinkio universiteto b-ka
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : Litov. 2-1954
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Lit. 1/215
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 72637/1912
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 107901/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai