Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Antoniewicz, Karol (1807–1852) (Antonevičius, Karolis)
Antraštė:
Kryžiaus kelias : (stacijos) / kun. Karolius Antanevičius, J.D. ; iš lenkų kalbos vertė Petras Malakauskas [P. Malakauskis]
Išleidimo duomenys:
[S.l. : s.n.], 1912 (Kaunas : Saliamono Banaičio sp.)
Apimtis:
95 p. ; 14 cm
Pastabos:
Aprobavo Žemaičių vysk. G. Cirtautas (Cyrtowt) Kaune 1912-04-12 (lot.)
Orig. antr.: Droga krzyżowa
Tiražas [2000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000003606
UDK:
248.159.23
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 32/912, 1.9905
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 8540, LR 10163 def., LR 10226
Pasaulio lietuvių archyvas (Čikaga, JAV)
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 1-837
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 145747/1912
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 145748/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 671686/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai