Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Totoraitis, Jonas (1872-1941)
Antraštė:
Jaunimo globa ir jo susivienijimai / parašė d-ras Jonas Totoraitis
Išleidimo duomenys:
Seinai : „Vadovo“ redakcijos lėšomis, 1910 (Seinai : Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp.)
Apimtis:
120 p. : vinj. ; 24 cm
Pastabos:
Aut. pratarmės: p. 1, 3
Atsp. iš „Vadovo“, t. 1-4, Nr. 1-16 (1910)
Bibliogr. išnašose
[500] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000003962
ISSN,ISBN,ISMN:
[1,20] rb
UDK:
268
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 89/910
Lietuvos Mokslų Akademijos : 65754
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 4782, LR 7419, LR 7476
Lietuvos istorijos instituto b-ka : To 162
Lietuvos literatūros ir meno archyvo b-ka : 47167
Vytauto Didžiojo universiteto b-ka : 268 To-163
Klaipėdos universiteto b-ka : 268 To-163
Helsinkio universiteto b-ka
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : Litov. 4-555
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : D 1139359/1910
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 1139360/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai