Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Bączkowski, Dionizy (1868–1953)
Antraštė:
Plati šventa istorija Senojo Įstatymo : Rymo katalikų mokslo vadovėlis / jaunumėnei sutaisė mag. šv. theol. kun. D. Bončkovskis… ; lietuviškai vertė kun. Vl. Mironas…
Išleidimo duomenys:
[S.l.] : [s.n.], 1905 (Vilnius : Juozapo Zavadzkio sp.)
Apimtis:
144, [32] p. : iliustr. ; 21 cm
Pastabos:
Aprobavo vysk. E. von Ropp (Eduardus Ropp), sekr. kan. Sadowski 1905-07-25 ir patvirtino cenzūra Vilniuje (Вильно) 1905-08-05 (lot. ir rus.)
Aut. pratarmė: p. 3-4
Orig.: Obszerna historya święta Starego Testamentu
P. 4 (virš.): „Mag. šv. teologijos kn. D. Bončkovski’s… Rankvedėliai išguldimui tikėjimo jaunūmenei“ (17 pavad.)
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000005537
UDK:
27-242(075)
Apie asmenį:
Bączkowski, Dionizy, 1868–1953
Tema:
Biblia. Testamentum Vetus - Mokymas
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 146/905
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/1465 trūksta virš.
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 6979
Klaipėdos universiteto b-ka : 221.09 Ba-56
Pasaulio lietuvių archyvas (Čikaga, JAV)
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 75608/1905
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 436457/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 498040/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai