Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Sponholz, Kurt
Antraštė:
Apie mineralines trąšas (įkrėtalus arba mėšlus) ir jųjų vartojimą / parašė K. Sponholz, chem. kand… ; vertė V. Totoraitis
Išleidimo duomenys:
[S.l.] : [s.n.], 1907 (Seinai : Laukaičio ir bvės sp.)
Apimtis:
29, [1] p. : vinj. ; 22 cm
Pastabos:
Tiražas [10 000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000005709
ISSN,ISBN,ISMN:
[0,15] rb
UDK:
631.82
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 182/907, B 51548
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/1736, 574701
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 4376
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D 8825
Kauno apskrities viešoji b-ka : A 56500
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B 4247
Rokiškio krašto muziejus : RKM-19272
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : Litov.-4383
Žemaičių muziejus „Alka“. Telšiai : 31669
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LD 10269/1907
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 34312/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai