Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Račkauskas-Vairas, Karolis (1882-1970)
Antraštė:
Amerika, arba, Rinkinys įvairių faktų, žinotinų Amerikoje gyvenantiems ir čion atkeliaujantiems lietuviams / surinko V.K. Račkauskas, „Tėvynės“ redaktorius
Išleidimo duomenys:
Chicago, Ill. : išleido „Jaunoji Lietuva“, 1915 (New York, N.Y. : „Tėvynės“ sp.)
Apimtis:
288 p. : vinj. ; 22 cm
Pastabos:
Aut. pratarmė: p. 3-4
Įrišta su: Indra, Zieduonis. Latvija. Kaunas, 1921 (LNB: GC 101//99/25210)
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000005769
ISSN,ISBN,ISMN:
[0,75] dol.
UDK:
308(73)
325.2(73)(=882)
Apie asmenį:
Kibortas, Pranas, JAV lietuvis
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 110/915, C 2450, GC 101, LAK 2994
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK 20/823 (4 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 5366, LR 5581, LR 5912, LR 7432, LR 10636, LR 11498, LR 11499, MŠ 2128, PMa 42, ZT 2558
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D 59523, D 14494
Kauno apskrities viešoji biblioteka : 1R 667, R 3240, R 4577
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 566234
Lietuvos literatūros ir meno archyvo b-ka : 8403, 20963, 20964
Klaipėdos universiteto b-ka : PB 316.3(73) Am-63
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : B 16171, 52570
Šiaulių „Aušros” muziejus : GEK 74023/J-S 1865
Maironio lietuvių literatūros muziejus. Kaunas : MB 5742
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Litov. 2/3, Litov. 2/223
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LD 4717/1915
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 23867/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 673136/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai