Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Puida, Kazys (1883–1945)
Antraštė:
Iš sermėgiaus krūtinės : eilės / K. Žegota
Išleidimo duomenys:
Vilnius : „Vilniaus žinių“ [išleid. ir] sp., 1906
Apimtis:
92, [2] p. : virš. iliustr. ; 20 cm
Pastabos:
Tikrasis aut. vardas: Kazys Puida
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2016 09 09
T u r i n y j e: W. Godlewski. Lozoriau, kelk’!: „Lozoriau, kelk’! Mums reik gyvų…“ ; Stygų skundas: „Stygos! Kodėl jųsų balsai…“ ; Kvietkų pūga: „Kvietkų pūga, aukso svajojimų lietus…“ ; Žadinimas: „Kanklių šimtabalsių, kanklių grojančių…“ / V. Gozdava-Godlevski. - K. Tetmajer Przerwa. Ateina valandos…: „Ateina valandos, kada baugu…“ ; Jei kartą pajusi…: „Jei kartą pajusi, suprasi…“ ; Kas mums sugrąžįs: „Kas mums sugrąžįs laikus…“ ; Amžinai vieni…: „Amžinai vieni!. Tarp gaujos žmonių…“ / K. Przerva-Tetmajer. - J. Słowacki. Napoleono lavoną pargabenant: „Ir išplėšta jį iš žemės - pelenais…“ / J. Slovacki
UDK:
821.172-1
Apie asmenį:
Basanavičius, Jonas, 1851-1927
Vaižgantas, 1869-1933
Petrauskas, Mikas, 1873-1937
Vileišis, Petras, 1851-1926
Pleirytė-Puidienė, Ona, 1882-1936
Napoléon : I, 1769–1821, Prancūzijos imperatorius
Puida, Stasys
Vanda L-tė
G-lė L-tė
Tema:
Lietuvių poezija
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 23/906, A 143/906, C 9303
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/3045
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 7824, Ag 780
Kauno apskrities viešoji biblioteka : A 80967
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji b-ka : SG C 70115, SG C 71340
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji b-ka
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 461821
Klaipėdos universiteto b-ka : 888.2 Pu-21
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : B 4210, 52495
Rokiškio krašto muziejus : RKM 18552
Pasaulio lietuvių archyvas (Čikaga, JAV)
Maironio lietuvių literatūros muziejus. Kaunas : 1389, 1938
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 2-3251
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Lit. 2/107
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 41714/1906
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 45653/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai