Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Меч, Сергей Павлович (1848-1936) (Mečius, Sergejus)
Antraštė:
Trumpas žemės aprašymas : pirmieji geografijos uždaviniai su apsakymėliais ir kitais pasiskaitymais / S. Mečiaus ; versta iš rusų kalbos [Juozo Tūbelio]
Išleidimo duomenys:
[Vilnius] : „Aušros“ išleidimas, 1906 (Vilnius : Juozapo Zavadzkio sp.)
Apimtis:
112 p. ; 21 cm
Pastabos:
Vert. nurodytas pratarmėje slapyv. J.T.
Patvirtino cenzūra 1905-07-21 (rus.)
Leid. pratarmė: p. 2
P. 4 (virš.): „Aušros“ ligišiol išleista“ (8 pavad.)
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000006650
UDK:
91(075)
Apie asmenį:
Jablonskis, Jonas, 1860-1930
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 14 / 906, C 11673
Lietuvos Mokslų Akademijos : 514871
Vilniaus universiteto biblioteka : JR 108
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D 92662, 8868
Kauno apskrities viešoji biblioteka : R 2920, R 4279, R 4982, R 5718, A 80490
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 91 Me 24
Klaipėdos universiteto b-ka : 91(075) Me 24
Biržų krašto muziejus „Sėla“
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : B 15140, 5971
Lietuvos nacionalinis muziejus : Gek 2638 / KL 556
Pasaulio lietuvių archyvas (Čikaga, JAV)
Panevėžio kraštotyros muziejus : GEK 7365, GEK 7373
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 69248/1906
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 71766/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai