Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Pakalniškis, Kazimieras (1866-1933)
Antraštė:
Mažas katekizmas, arba, Trumpas išguldymas tikėjimo tiesų : paskirtas vaikeliams prie pirmos šv. Komunijos prisiriuošantiems / paraše ir išleido Dėdė Atanazas
Išleidimo duomenys:
[Kaunas : „Saulės“ d-ja], 1906 (Kaunas : Sokolovskio ir Estrino sp.)
Apimtis:
48 p. : iliustr. ; 18 cm
Pastabos:
Aprobavo vysk. M.L. Paliulionis (Miecislaus) 1906-09-10, vysk. sekr. kun. B. Żongołłowicz Kaune 1905-09-10 (lot. ir rus.) ir patvirtino cenzūra Vilniuje (Вильно) 1906-10-02 (rus.)
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000007010
UDK:
238:282
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 199/906, A 7340
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK 20/3082
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 4261, LR 9968
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : 2234
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 2-6955
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 111082/1906
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 531389/BKC-2def.

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai