Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Atlyginimo, arba užganapadarymo, komunija
Išleidimo duomenys:
[Vilnius] : [s.n.], [1907] (Vilniuje : M. Kuktos sp.)
Apimtis:
11 p. : iliustr. ; 14 cm
Pastabos:
Aprašyta pagal prieštekst. antr. p. 3
Aprobavo vysk. E. von Ropp (Eduardus) 1907-03-04 ir kun. V. Šimanskis (Шимaнскiй) Vilniuje (Вильнa) 1907-03-03 (lot. ir rus.)
P. 1 paveikslėlis ir užrašas: „Garbę tau atiduodam Viešpatie Jėzau Kristau! paslėptas Švenčiausiame Sakramente…“
K n. t a i p p a t: K. Antoniewicz. JMJ: „Atsistosiu po kryžium!.“ : [malda] / iš kun. Antanevičiaus raštų, p. 10-11
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000007229
ISSN,ISBN,ISMN:
[0,05] rb
UDK:
265.3
Tema:
Komunija
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 100/907, A 10869, SA 1386
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 8476/II, LR 11736, LR 11737, MŠ 3545
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : 25.Vb. 8.46
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 671833/1907
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 261701/BKC-2def.
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 270473/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai