Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Aušrinės keliais… : (vienadienis raštas)
Išleidimo duomenys:
[Sankt Peterburgas] : leido Česlavas Petraškevičius, 1915 (Petrogradas : Rusų prancūzų sp.)
Apimtis:
[2], 79 p., įsk. virš. ; 24 cm
Pastabos:
Bibliogr. tekste ir str. gale
T u r i n y s: V. Vilkaitis. Viesulai užėjus : [apsakymas] / -as-dis ; Laukams sukrutus : [apsakymas] / Vincas Vilks. - P. Galaunė. Raudonoji rožė : [impresija] / Visuomis. - A. Iešmanta. Dvi minti: „Paleidau aš mintį širdies…“ : [eilėraštis] ; Dvi minti : [impresija] / A. Ješmanta. - A. Lastas. „Mano ankstybai aušrelei ušgesus…“ ; „Visą gyvenimo trumpą kelionę…“ : [eilėraščiai] / Adomas Juodasai.; S. Naginskas. „O… kad galėčiau aš laisvas pabūti…“ ; „Miške ašarėlės…“ : [eilėraščiai] / Stajė Naginskas. - J. Papečkys. Karo laukuos: „Laksto varnas, sukinėja…“ : [eilėraštis] / I. Rainis. - O. Puodžiūnaitė. Stygos: „Stygos, verkiančios stygos…“ : [eilėraštis] / O. Skirutė. - B. Sruoga. Ilgėjimos: „Susikaupęs skausmu kietu…“ ; Vakarop: „Kaž-kur erdvės’ besidriekiančios ugnys…“ ; Liudėjimas: „Aš pamėgau naktį juodą…“ : [eilėraščiai] / Baritas Kaunis. - - Audrai siaučiant. - P. Klimas. Vyresniųjų Lietuvos inteligentų sąmonė ir taktas : (keli šiandieninės mūsų kultūros bruožai). - A. Sugintas. Vincas Kudirka - publicistas. - J. Šepetys. Modernizmas. - L. Juozaitis. Karo kilmė. - В.Я. Брюсов. Uolose : [eilėraštis] / (iš Briusovo) [vertė] Baritas Kaunis [B. Sruoga]
Tiražas [2000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000007293
UDK:
808.82(075.2)
241(075.2)
Apie asmenį:
Kudirka, Vincas, 1858-1899
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 4/915, C 8236, LAK 3095
Lietuvos Mokslų Akademijos : 614122
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 4347, LR 4974, LR 5613, LR 7518, LR 11315, J. Lebedžio kolekcija, MŠ 3439
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D 73044
Kauno apskrities viešoji biblioteka : R 5064, A 77923, A 78811
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 566275
Klaipėdos universiteto b-ka : 888.2-8(082) Au-69
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : B 976, 53298
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 3-4700
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Lit. 2/112
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LD 2348/1915
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 110512/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai