Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Rodziewiczówna, Maria (1863–1944) (Radzevičiūtė, Marija)
Antraštė:
Dievaitis : šių laikų apysaka / M. Rodzevičaitė ; …lietuvių kalbon išvertė Kazys Puida
Išleidimo duomenys:
Šiauliuose : I. Brevdos ir K. Puidos lėšomis, 1908 ([Šiauliai] : I. Brevdos sp.)
Apimtis:
308 p. : vinj. ; 22 cm
Pastabos:
Tikrasis aut. vardas: Maria Rodziewiczówna
Orig. antr.: Dewajtis
Tiražas [3 000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000008229
UDK:
821.162.1-31
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos ir autoriniai smulkieji spaudiniai lietuvių kalba, 1905–1917
Tema:
Romanai, lenkų
Lenkų literatūra - Vertimai į lietuvių
Literatūra lietuvių kalba - Vertimai iš lenkų
Literatūra lietuviška tematika, lenkų
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 263/908
Vilniaus universiteto biblioteka : MŠ 1815
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D 26289, D 69929
Lietuvos istorijos instituto b-ka : U (Lenk.) R - 39
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : 53306
Helsinkio universiteto biblioteka
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov.3 - 5053
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : D 38395/1908
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 38396/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai