Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Trumpa religijos istorija : šv. Tėvo Pijaus X pagirta / iš lenkų kalbos vertė kun. V. Kulikauskas
Išleidimo duomenys:
[S.l. : s.n.], 1910 (Seinai : Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp.)
Apimtis:
64 p. : vinj. ; 15 cm
Pastabos:
Aprobavo vyskupijos cenz. V. Dvaranauskas, vietos ordinaras prel. J. Antanavičius (Josephus Antonowicz) ir sekr. J. Narjauskas (G. Narjewski) Seinuose 1910-03-02 (lot.)
Tiražas [3000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000008931
UDK:
282(091)
Apie asmenį:
Pius : X, 1835-1914, Papa
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 209/910, 1.53767
Kauno apskrities viešoji biblioteka : Sp. 5179, Sp. 5220
Klaipėdos universiteto b-ka : 27 Tr-243
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 2-6031
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 1139336/1910
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 1139337/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai