Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Trumpa folklioro dalykams rinkti programa / sutaisyta d-ro K. Griniaus ir L. m. d-jos folklioro komis. narių: prof. E. Volterio, d-ro J. Basanavičiaus, kan. J. Tumo ir adv. A. Janulaičio
Išleidimo duomenys:
[Vilnius] : [Lietuvių mokslo d-ja], 1910 (Vilniuje : M. Kuktos sp.)
Apimtis:
32 p. ; 17 cm
Pastabos:
Sudaryt. pratarmė: p. 3-5
Bibliogr. pratarmėje
Tiražas [1000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000010530
UDK:
398(474.5)(073)
Apie asmenį:
Daukša, Liudas, 1890–1948
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 70/910, A 1353, GA 18
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK- 20/1304 (6egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 5739, LR 9842, JR 14
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : C 6453, C 54681
Kauno apskrities viešoji biblioteka : A 79791, A 79794, A 80571, R 5486, 1R753
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 349247
Lietuvos literatūros ir meno archyvo b-ka : 8979
Šiaulių universiteto b-ka : 8 LF/Tr 243
Klaipėdos universiteto b-ka : 398(474.5) Tr-243
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : B 2814, B 21506, 31832
Šiaulių „Aušros” muziejus : inv. Nr. 573, 4459
Maironio lietuvių literatūros muziejus. Kaunas : 4198, 5273
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 2-3647
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 66084/1910
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 239149/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 615622/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 7898/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai