Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Matulaitis, Stasys (1866-1956)
Antraštė:
Lavinimosi knygynėlis : pirmeiviškųjų knygų lavinimuisi tinkamųjų sąrašas / sutaisė S. Matulaitis
Išleidimo duomenys:
[Vilnius] : [„Šviesos“ b-vė], 1907 (Vilnius : A. Sirkino sp.)
Apimtis:
30, [2] p. ; 18 cm
Serija:
Šviesa
Pastabos:
Leid. pratarmė, p. 3, ir baig. žodis: p. 29-30
Tiražas [5000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000012454
ISSN,ISBN,ISMN:
0,03 rb
UDK:
011(474.5)
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 223/907, 2-98-13610
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/537, 320582
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 1504, LR 4216, LR 8606, LR 10825
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : Cp 201, Cp 220, Cp 230, Cp 247
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji b-ka
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji b-ka : S 18333
Lietuvos istorijos instituto b-ka : Ma 646 (2 egz.)
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : 42131
Lietuvos nacionalinis muziejus : R-2928
Pedagoginis muziejus. Kaunas
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : Litov. 2-3651
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 688021/1907
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 503917/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 69190/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai