Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Basanavičius, Jonas (1851-1927)
Antraštė:
Iš kun. Antano Strazdo gyvenimo ir raštų / spaudon prirengė J. Basanavičius
Išleidimo duomenys:
[Vilnius : Lietuvių mokslo d-ja], 1911 (Vilniuje : M. Kuktos sp.)
Apimtis:
38 p., 1 portr. lap. : iliustr. ; 27 cm
Pastabos:
Dalis teksto lenk. ir lot.
Papild. atsp. iš „Lietuvių tautos“, kn. 1, d. 3 (1909)
Bibliogr. tekste ir išnašose
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2016 02 12
T u r i n y s: Prie kun. Antano Strazdo biografijos ir charakteristikos : [su M. Römerio, J. Leikaus, L. Didžiulienės, K. Strazdo, Vaitkevičienės, J. Žiogo, N. Smalsčio užrašytais prisiminimais apie poetą]. - Iš kun. A. Strazdo dainų
ISSN,ISBN,ISMN:
0,50 rb
UDK:
888.2
929
Apie asmenį:
Didžiulienė-Žmona, Liudvika, 1856-1925
Strazdas, Kazimieras, 1864-1943
Strazdas, Antanas, 1760-1833
Römeris, Mykolas, 1880-1945
Žiogas, Juozas, 1868-1935
Leikus, Juozapas, g. 1875
Vaitkevičienė
Smalstys, Napoleonas, 1884-po 1949
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 3/911, 4.01025
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/803
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 4949 (2 egz.), LR 9588 (2 egz.), AG 3161, MŠ 106
Kauno apskrities viešoji b-ka : B 3700, B 3804, B 7979, R 6769
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji b-ka : SG E4194, SG E4203
Lietuvos istorijos instituto b-ka : Ba-499
Lietuvos literatūros ir meno archyvo b-ka : 37728
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B 3515, 740
Šiaulių „Aušros” muziejus : 6085
Maironio lietuvių literatūros muziejus. Kaunas : 1616, 2214, 3678, 4469
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : D 239021/1911
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 239022/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 721416/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai