Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Vytartas, Antanas (1863–1932)
Antraštė:
Ar katalikas gali būti socijalistu? / parašė Lietuvis katalikas Kvietkus
Išleidimo duomenys:
[Seinai] : [„Šaltinio“ red.], 1907 [i.e. 1908] (Seinai : Laukaičio ir b-vės sp.)
Apimtis:
171, [1] p. : vinj. ; 19 cm
Pastabos:
Aprobavo vyskupijos cenz. J. Laukaitis, prel. J. Antanavičius (Josephus Antonowicz) ir sekr. J. Narjauskas (G. Narjewski) Seinuose 1908-07-04 (lot.)
Aut. pratarmė: p. 5-7
Dalis teksto lot.
Tikrasis aut. vardas Antanas Vytartas
Atsp. iš „Šaltinio“, 1907, Nr. 7-15, 46-47
Bibliogr. tekste ir išnašose
Tiražas [2000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000017415
UDK:
329.14:282
Apie asmenį:
Vytartas, Antanas, 1863–1932
Tema:
Socializmas ir Katalikų Bažnyčia
Socialistai
Katalikai
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 255/907, B 56499
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/1585
Vilniaus universiteto biblioteka : JR 1549
Lietuvos literatūros ir meno archyvo b-ka : 1759
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 843143/1907
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 843148/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 843149/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai