Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Dabužis, Juozas (1878-1934)
Antraštė:
Kokią įtekmę daro alkoolis į augalus ir gyvulius ; ir, Naikinkime talkas su gėrimais / [JŽ.]
Išleidimo duomenys:
[Kaunas] : [Lietuvių katalikų blaivybės d-ja], 1913 (Kaunas : Saliamono Banaičio sp.)
Apimtis:
8 p. ; 18 cm
Serija:
Katalikų draugijos „Blaivybė“ leidinys
Pastabos:
Aut. nurodytas p. 6 slapyv.
Tikrasis aut. vardas Juozas Dabužis
T u r i n y j e: Naikinkime talkas su gėrimais : [atsakymas į to paties pavadinimo J. Dabužio straipsnį] / Mykolas Ružanskis, Jonas Aleliunas, P. Burniunas, A. Novickas, P. Bliumas, Grasilda Valentoniutė
Tiražas [3000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000018154
UDK:
613.81
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 158/913, SB 779, Bt 203373
Lietuvos Mokslų Akademijos : 321167
Kauno medicinos universiteto b-ka : L 1444
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : B 2796
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 234395/1913
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 279809/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai