Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Strimaitis, Anicetas B. (1875‒1945)
Antraštė:
Apdrauda ir pašalpa : SLA apdraudos ir sveikatos savaitei paskaita / parašė A.B. Strimaitis
Išleidimo duomenys:
New York : išleista SLA lėšomis, 1917 (New York : „Tėvynės“ spauda)
Apimtis:
32 p. ; 21 cm
Serija:
Susivienijimo lietuvių Amerikoje leidinys
Pastabos:
P. 4 (virš.): „Susivienijimo liet. Amerikoje kningyne galima gauti sekančias kningas“ (27 pavad.)
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000018176
UDK:
368(73)(=882)
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 223/910
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D 8577, D 17458
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : D 7748/1917
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 16655/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai