Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Švenčiausios panos Marijos litanija . Skaisčiausioji. Giesmė prie Dievo motinos. Marijos giesmė : (giedamos gegužės mėnesį Vilniaus bažnyčiose) / [Maironis]
Išleidimo duomenys:
[Vilnius] : kun. Pr. Bieliausko lėšomis, 1915 (Vilniuje : Martyno Kuktos sp.)
Apimtis:
16 p. : vinj. ; 13 cm
Pastabos:
Paskutinės giesmės aut. nenurodytas
Aprobavo kun. J. Bakšys 1915-05-14, apaštalinis protonotaras K. Michalkevičius (Casimirus Michalkiewicz) ir sekr. J. Stieckiewicz Vilniuje 1915-05-18 (lot.)
Tiražas [3000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000019357
UDK:
245
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 54/915, A 164/915, SA 513
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/2255 (2 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 8156, LR 10194
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B 3185
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : Litov. 1-1104
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 210730/1915
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 210731/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai