Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
10 metų spaudos atgavimo paminėjimas : (su paveikslėliais) / surengė [Petras Ruseckas ir Kazys Grinius] ir išleido „Lietuvos ukininko“ redakcija
Išleidimo duomenys:
[Vilnius] : [„Lietuvos ūkininko“ red.], 1914 (Vilnius : Juozapo Zavadzkio sp.)
Apimtis:
32 p. : portr., lent. ; 17 cm
Serija:
"Lietuvos ūkininko" išleidimas
Pastabos:
Sudaryt. nenurodyti
Įrišta su: Bruožis, Ansas. "Byrutė". Tilžėje, 1905 (LNB: GA 225//99/3453)
P. 2 (virš.): „Liet. ukininko“, „L. žinių“, „Ukininko“, „Varpo“ ir kiti išleidimai“ (68 pavad.)
Tiražas [2000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000021197
UDK:
947.45.052
Susiję dokumentai:
Bruožis, Ansas. „Byrutė“. Tilžė, 1905
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 87/914, SA 15, GA 225, GA 92, A 922
Lietuvos Mokslų Akademijos : 39891 (3 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 5217, LR 8221, LR 10961, KJ 1928, MŠ 465
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : Cp 1276
Kauno apskrities viešoji biblioteka : R 2889, R 4318, R 4319, 1R 204, 1R 205
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji b-ka
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji b-ka : S 14126 (4 egz.)
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 9D 369
Lietuvos literatūros ir meno archyvo b-ka : 8978, 20436
Klaipėdos universiteto b-ka : CB 002.2(474.5)(091) De-369, PB
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : B 2938, 3646
Rokiškio krašto muziejus : RKM 18543
Šiaulių „Aušros” muziejus : 6515
Maironio lietuvių literatūros muziejus. Kaunas : 2179, 4965
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 2-3280
V. Kudirkos klėtelė-muziejus. Paežeriai, Vilkaviškio r. : 39
Lietuvos literatūros ir meno archyvas : F 452, ap. 1, b. 207
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 7738/1914
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 18555/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 721449/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai