Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
„Dieve, padėk!“ : kalendorius…
Antraštė:
1915 metams
Išleidimo duomenys:
1915 [i.e. 1914] (Vilnius : A.G. Syrkino sp.)
Apimtis:
72 p. : iliustr. ; 18 cm
Serija:
… ; Nr. 65
Pastabos:
P. 1-22 nenumeruoti
T u r i n y j e: Tiesos balsas : [sentencijos apie alkoholio žalą iš Šv. Rašto ir G. von Bungės]. - M. Šeižys-Dagilėlis. „Naujųjų metelių jums…“ ; „Oi, aš eisiu už upelės…“ ; „Linksma šienpjovėliui…“ ; „Ukanios dienos, vėjai vėjus gaudo…“ : [eilėraščiai] / M. Dagilėlis. - E. Tijunaitis. „Plačiai paplitus girtuoklybė…“ : [eilėraštis]. - J. Šnapštys-Margalis. „Nupliko jau visi laukai…“ ; „Tvoros pyški, stogai braška…“ ; „Į Betliejemo stainelę menkutę…“ : [eilėraščiai] / J. Margalis. - A. Jakštas. „Padėk, Dieve, artojau…“ : [eilėraštis]. - V. Mykolaitis-Putinas. „Į darbą, broliai blaivininkai…“ : [eilėraštis] / Putinas. - M. Vaitkus. „Dega saulutė dangaus gilumoj…“ : [eilėraštis]. - L. Gira. „Kampe tupi, kampe tupi…“ : [eilėraštis]. - Jo malonybės Žemaičių vyskupo Pranciškaus Karevičiaus žodžiai apie blaivybę… - J. Naruševičius. Nauji metai: „Nauji metai! Nauji Metai!.“ ; Blaivininkų giesmė: „Ar girdite, broliai, dejavimų aidą…“ ; Sodžiaus vaizdelis: „Lauke vėjas kaukia…“ : [eilėraščiai]. - Apgalėjimas ir 1914 metai. - Atskaita Katalikų „Blaivybės“ draugijos nuo 1 sausio 1913 m. lyg 1 sausio 1914 m. - Atskaita centralinės valdybos Katalikų „Blaivybės“ draugijos yždo Kaune nuo 1 sausio lig 31 gruodžio 1913 metais. - Vyriausia „Blaivybės“ valdyba Kaune. - Vaižgantas. Eik su velniais obuoliauti… : [apsakymas] / Vaišgantas. - Alkoolizmas ir dvasios ligos. - Tvirtasis blaivinimo kelias. - Blaivybė ir religija. - Blaivininkų maldelė. - Prekymečiai (jomarkai) / (pagal p. Masiulio Panevėžio kalendoriaus žinių).
Tiražas [60 000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000021636
UDK:
050(059)
Apie asmenį:
Bunge, Gustav von, 1844-1920
Karevičius, Pranciškus, 1861-1945
Masiulis, Juozas, 1864-1940
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 21/915, B 19916
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/1227
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 8832, LR 9317, MŠ 3412
Kauno apskrities viešoji biblioteka : 1R 208, 1R 209, A 78131
Lietuvos literatūros ir meno archyvo b-ka : 27844
Lietuvos nacionalinis muziejus : R-1392
Šiaulių „Aušros” muziejus : Inv. Nr. 6385
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : RNB.SPb. - Litov. 2-4946
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C65482/1915
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 246303/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai