Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Strazdas, Antanas (1760-1833)
Antraštė:
A. Strazdo (Strazdelio) raštai : su autoriaus biografija ir paveikslu / surinko ir spaudai prirengė J. Gabrys
Išleidimo duomenys:
[Čikaga (Il.)] : Tėvynės mylėtojų d-ja, 1914 (Chicago, Ill. : spauda Lietuva publishing co.)
Apimtis:
77 p., 1 portr. lap. : vinj. ; 20 cm
Pastabos:
Sudaryt. pratarmė: p. 3
Apie aut.: p. 5-22
Visas sudaryt. vardas Juozas Gabrys-Paršaitis
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2020 03 31
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000022496
UDK:
888.2-1
Apie asmenį:
Strazdas, Antanas, 1760-1833
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 1/914, SB 1214, VL 888.2.09/St-298, B 18431, Hu S 888.2/St-298
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/1927 (2 egz.), 424508
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 1963, LR 5056, LR 7864, LR 12484, N 2400, MŠ 2146, Pu 266
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : C 10099
Kauno apskrities viešoji biblioteka : 1R 25, 1R 417, R 3383, R 5090, R 6332
Lietuvos istorijos instituto b-ka : L1 S-298
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : B 2581
Rokiškio krašto muziejus : RKM 14132, RKM 34563
Šiaulių „Aušros” muziejus : GEK 75244/J-S 1970
Maironio lietuvių literatūros muziejus. Kaunas : 3106
Pensilvanijos universiteto biblioteka
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji b-ka : 888.2.2/St 298
Panevėžio r. savivaldybės viešoji b-ka : 888.2-1/St 298
Knygrišykla : B18431
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 15803/1914
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 575356/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai