Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Apgailestavimo balsai : dainų knygelė / [sudarė Stasys Valaskas]
Išleidimo duomenys:
Kensington, Ill. : turtu ir spauda M.G. Valasko, 1908
Apimtis:
40 p. : vinj. ; 18 cm
Pastabos:
Leid. pratarmė: p. 3
P. 4 (virš.): „Knigu kataliogas. Mųsų spaudos [M. Valasko] išleistų knygų“ (11 pavad.)
T u r i n y s: [D.T. Bačkauskas]. „Tegul eina po kvarabų…“ - J. Baronas. „Prašom, prašom paklausyti, ką turim sakyti…“ ; „Lamokų girelėj, Lietuvos šalelėj…“ - A. Petrulytė. „Mieli broliai paklausykit…“ / Amelija Petruliutė. - Rytmetaitė Anėlija. „Tai dabar pradėsim, tuos žodžius rašyti…“ - P. Stašiutė. „Gyvenimą gaspadurių…“ - [U. Tamošiūnaitė]. „Atėjo laikas, dienos nobodžios…“ - P. Valaskienė. „Atsiminkim našlaitėliai iš jaunų dienelių…“ - „Padėk Dieve man rašyti…“ - „Kas mums darbo kas kamoroj…“
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000022840
UDK:
821.172-192
Apie asmenį:
Valaskas, Stasys
Biržiška, Vaclovas, 1884–1956
Tamošiūnaitė, Uršulė, 1847-1906
Valaskas, Mykolas, 1872-1947
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 254/908, 2-99-11379
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 349455
Klaipėdos universiteto b-ka : 888.2-1 Ap-16
Amerikos lietuvių kultūros archyvas Putnamas
Pasaulio lietuvių archyvas (Čikaga, JAV)
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 390184/1908
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai