Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Būčys, Pranciškus Petras (1872–1951)
Antraštė:
Švenčiausiosios panelės apsireiškimai Liurde / parašė kun. Pranciškus Būčys…
Išleidimo duomenys:
[Kaunas] : apšvietimo d-jos „Saulės“ išleidimas, 1909 (Seinai : Laukaičio ir b-vės sp.)
Apimtis:
VIII, 362 p. : iliustr. ; 22 cm
Pastabos:
Aut. dedikacija tėvams Jonui Būčiui ir Onai Būčienei
Aprobavo vyskupijos cenz. V. Dvaranauskas, prel. J. Antanavičius (Josephus Antonowicz) ir sekr. kun. J. Narjauskas (Georgius Narjewski) Seinuose 1909-02-12 (lot.)
Aut. pratarmė: p. V-VIII
Vardų r-klė (liet., pranc.): p. 353-356
Tiražas [3 000] egz
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000025716
UDK:
27-312.47(44)
Apie asmenį:
Olšauskas, Antanas, 1863-1942
Laukaitis, Juozas, 1873–1952
Vailokaitis, Juozas, 1880–1953
Grajauskas, Juozas, 1882-1930
Marija - Apsireiškimai ir stebuklai - Prancūzija - Lurdas
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos ir autoriniai smulkieji spaudiniai lietuvių kalba, 1905–1917
Tema:
Lourdes. Marijos apsireiškimas
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 212/909, LAK 87, 3.201815
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/2395 (2 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 5946, LR 7478, LR 7486
Kauno apskrities viešoji biblioteka : A 78662, Sp. 3397, Sp. 3399
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji b-ka : SG D31085
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji b-ka : S 13879
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 2 Bu-43 (2 egz.)
Klaipėdos universiteto b-ka : 291.35(44) Bu-46
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : 53522
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 3-5201
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Lit. 2/179
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : D 2195/1909
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 14729/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai