Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Ūkiškasis kalendorius
Antraštė:
ant metų 1906
Išleidimo duomenys:
[1905]
Apimtis:
78, [2] p. : iliustr. ; 17 cm
Pastabos:
Kn. gale: „Otto v. Mauderode… didžiausia krautuvė… maldaknygių ir skaitymų…“ (15 pavad.)
T u r i n y s: Metas 1906. - [Kalendorius]. - Prekymečiai (jomarkai) Žemaičiuose ir Augštojoje Lietuvoj, Kauno gubernijoj. - Vilniaus gubernijoj. - Suvalkų gubernijoj. - Prekymečiai Prūsų Lietuvoj pagal metskaitlį naujosios gadynės. - Šimtmetinis kalendorius. - Saulės ir mėnesio užtemimai 1906 m. - K. Puida. D-ro Jurgio Sauerveino atminčiai: „Tolimas, nežinomas dainiau…“ : [eilėraštis] / Žegota. - W.S. Reymont. Katakombų uolose : [apsakymas]. - P. Gaigalas. Malda: „Iš skausmo lūpos mano sutino…“ : [eilėraštis] / Emberonas. - Gyvenimo neteisybė : iš maskolių gyvenimo. - [K. Sakalauskas-Vanagėlis]. Putpelė: „Kelk, Jurgut’, darbas krut…“ : [eilėraštis]. - Laivas „Ursia“ / iš lenkiško, vertė Raganiukas. - Pasaka dėl suaugusių vyrų. - M. Konopnicka. Varpų balsas: „Skamba, ūžia kalno varpas…“ : [eilėraštis] / imit. iš M. Konopnickaites. - Apie veisimą medžių. - Pajautimai gyvunų ir jų gyvingumas. - Naudingi pamokinimai. - Naudingi skaitymai. - Juokai. - Štukos. - Maironis. Daina apie senovę: „Neteip senovės tėvai gyveno…“ : [eilėraštis]
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000027498
UDK:
050(059)
63(474.5)(059)
Apie asmenį:
Sauerwein, Georg Julius Justus, 1831-1904
Mauderode, Otto von, 1852-1909
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 108/904, A 870
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/544
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 3116, LR 3118, LR 3258
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : C 11066
Kauno apskrities viešoji biblioteka : A 79279
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : 0.217b
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai