Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Αισχύλος (525 ar 524 pr. Kr.-456 ar 455 pr. Kr.) (Eschilas)
Antraštė:
Prikaltas Prometėjis : drama / Eschilis ; vertė J.Š.
Išleidimo duomenys:
Vilnius : „Vilniaus žinių“ [išleid. ir] sp., 1905
Apimtis:
33 p. ; 18 cm
Pastabos:
Patvirtino cenzūra Vilniuje 1905-03-23 (rus.)
Vert. pratarmė: p. 3-4
Visas vert. vardas Jurgis Šaulys
Kartu įrišta: Petro Armino raštai. Vilnius, 1907 ; Baranauskas, Antanas. Anykščių šilelis. Tilžė, 1920 ; Binkis, Kazys. 100 pavasarių, arba Pavasario linksmybės ir sielvartai ir kiti apdūmojimai šio metų laiko nuotaikai pritaikinti ir bent kiek naujoviškai parašyti. Kaune, 1926 ; Biržys, P. Karo metu. Kaunas, 1923 ; Buivydaitė, B. Lapė-gudragalvė. Panevėžys, 1935 ; Dabrila, J. Senbernių išpažintis, arba Kodėl šių laikų vyrai nenori vesti. Kaunas, 1928 ; Adomo Jakšto rudens aidai. Kaunas, 1920 ; Dūda, B. Klaipėda voratinkliuose. Klaipėda, 1935 ; Gaidys, B. Sapnas. Ragainė, 1884 ; Garšin, V.M. Bailys. Kaunas, 1907 ; Giedrius, A. Trys pasakos vaikams. Tilžėje, 1921 ; Goethe, J.W. Egmontas. Kaunas, 1932 (LNB: GB 66//99/13378)
P. 3-4 (virš.): „Vilniaus žinių“ knygyne gaunamos tarp kitų knygų šios knygos“ (42 pavad.).
Tiražas [3000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000029297
ISSN,ISBN,ISMN:
[0,20] rb
UDK:
821.14`02-2
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 49/905, GB 66, A 946
Lietuvos Mokslų Akademijos : K.J. 1901, 37389 (2 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 2385 trūksta virš., LR 8013 trūksta virš. p. 3, LR 8169, LR 9897, AG 1044, MŠ 3301
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : C 10223, C 10223a
Kauno apskrities viešoji b-ka : R 3767, R 3784, R 4019, R 4317, 1R 4
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 349208
Klaipėdos universiteto b-ka : 875-2 Ae-16
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : 31188 trūksta virš., 31426
Rokiškio krašto muziejus : RKM 14224
Pasaulio lietuvių archyvas. Čikaga
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus. Anykščiai : VŽM 264, VŽM 420
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : Litov. 2-2001
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Lit. 1/31
Žemaičių muziejus „Alka“. Telšiai : 350
Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka : M52 820/Ai-49
Joniškio Jono Avyžiaus viešoji b-ka : 2 875/Ae-16
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 10057/1905
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 18932/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai