Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Lietuviškos ir angliškos kalbų žodynas = A Dictionary of the Lithuanian and English languages / sutaisė Antanas Lalis
Antraštė:
Angliškai-lietuviška
Išleidimo duomenys:
1905
Apimtis:
VIII, [2], 835 p. ; 23 cm
Pastabos:
Sudaryt. dedikacija J. Adomaičiui-Šernui
Sudaryt. pratarmė: p. VII-VIII
K n. t a i p p a t: Surašas svarbesnių vardų: žmonių, viešpatysčių, valstijų, miestų, kalnų, vandenų, upių, salų, etc., p. 818-829 ; Sutrumpinimai, vartojami rašte ir spaudoje, p. 830-834 ; Ženklai, p. 835
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000029399
UDK:
811.111`374.8-022.215=172
Apie asmenį:
Biržiška, Vaclovas, 1884–1956
Tema:
Anglų kalba - Žodynai - Lietuvių
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 191/905 (2 egz.), 3.240998
Vilniaus universiteto biblioteka : U 100727
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LD 3-99-20738/1905
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai