Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Gaigalaitis, Vilius (1870-1945)
Antraštė:
Waiku knįgele isz kuriôs lietuwiszki waikelei lengwei skaityti ir raszyti, prisakymus bei maldeles iszsimokina : su daug abrozdeliû
Išleidimo duomenys:
Tilžėje : kaszta ir spauda Otto v. Mauderodės, 1906
Apimtis:
16 p. : iliustr. ; 18 cm
Pastabos:
Aprašyta pagal virš.
Aut. nenurodytas
Got. šriftas
T u r i n y j e: [Gotiškas raidynas ir skiemenavimas]. - [Skaitymėliai]. - [G.J.J. Sauerwein]. „Lietuwninkai mes esam gimę…“ ; „Lietuwa ant wisados…“ : [eilėraščių ištraukos]. - [Skaičiai]. - „Cziepelis jauns ir augalots…“ : [eilėraštis]. - Deszimt Diewo prisakymus… - [Maldos]
Tiražas [5000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000034098
ISSN,ISBN,ISMN:
[0,10] mrk.
UDK:
811.172(075.2)
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 303/906, GB 16
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 3186
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B 4917
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai