Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Gegužis, Jurgis (1877-1943)
Antraštė:
Dievo žmogus : apysaka iš darbininkų gyvenimo / pagal M-RS parašė J. G-ŽIS
Išleidimo duomenys:
So. Boston, Mass. : „Keleivio“ spauda ir turtas, 1908
Apimtis:
64 p. ; 19 cm
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000034680
ISSN,ISBN,ISMN:
[0,20] dol.
UDK:
888.2(73)-31
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 256/908, 2-00-25100
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/2082
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 9347
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : C 13844
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 349196
Vytauto Didžiojo universiteto b-ka : 888.2-3 Ge-102
Klaipėdos universiteto b-ka : 888.2 Ge-103
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : 4313
Amerikos lietuvių kultūros archyvas. Putnamas
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 466176/1908
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 893253/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai