Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Šeižys-Dagilėlis, Mikalojus (1874-1950)
Antraštė:
Dainos ir sakmės : [eilėraščių ir pasakėčių rinkinys] / Mikalojus Dagilėlis
Išleidimo duomenys:
[S.l.] : [s.n.], 1906 (Tilžėje : spaustuvėje J. Schoenke)
Apimtis:
75 p. : vinj. ; 19 cm
Pastabos:
Ankstesnė laida - žr. t. 2, kn. 1, įr. 659
Aut. pratarmė: p. 3-4
Įrišta su: Jakštas, A. Dainų skrynelė. Tilžėje, 1894 (LNB: GA 230//99/9561)
P. 3-4 (virš.): „Dvasiszkos ir naudingos svietiszkos knygelės“ (40 pavad.)
T u r i n y j e: K. Antoniewicz. Kareivis ir našlaitė: „Kodėl, sakyk vaikuti, toks tavo…“ ; Kaip kas kam: „O, kaip-gi puikus mėnuo, iš augštumo…“ / Antonevičė. - A.Š. Persergėjimas: „Tu čiauški, dagilėli…“ - K. Gliński. Nebūtas daigtas: „Nenauja, kad galvočių paikas prikalbėjo…“ ; Galvočius ir paikas: „Galvočių klausė paikas: protas kam naudingas?..“ / Kaz. Glinskis. - J.W. von Goethe. Vakarinė keleivio giesmė: „O tu, kursai esi danguose…“ - I. Krasicki. „O šventa meile brangiosios tėvynės…“ ; Girtuokliui: „O, saldi meilė baltakės stiklelio!.“ ; Geradarystė: „Avelė gyrė vilką, kad daug gero darė…“ ; Galvočius ir paikas: „Paikas klausė galvočiaus: kam protas naudingas?..“ ; Prieteliai: „- Pilypai, prieteliau malonus ir širdingas!.“ ; Paukščiai ir asilas: „Suskridę paukščiai lakštingalą gyrė…“
F. Morawski. Gužas, varna ir kiaulė: „Iš Lietuvos padangės kai gužutis traukė…“ ; Asilas ir lapė: „Asilas kartą teip išdyko…“ - G.K. Pfeffel. Šv. Jono kirmenėlis: „Prisiglaudęs ant lankos…“ - L. Pignotti. Arklys, jautis, avinas ir asilas: „Žvėreliai keturi ne vieno prigimimo…“ - J.B. Zaleski. „O Dieve! aš meldžiu, paskendės varguose…“ - И.А. Крылов. Lapė ir liutas: „Kumute lape, levo…“ ; Zelkorius ir bezdžionė: „Į zelkorių pažvelgusi bezdžionė…“ / Krylovas. - M.Ю. Лермонтов. Burės: „Boluoja burės vienut-vienos…“ / Lermontov. - A.C. Пушкин. „O, jaunikaiti! padoriai viešėk vis ir Bachaus…“ / A. Puškinas
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000034720
UDK:
821.172-192
821.172-191
821-191
821-1
Tema:
Lietuvių poezija
Dainos, lietuvių - Tekstai
Pasakėčios, lietuvių
Poezija lietuvių kalba - Vertimai
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 228/906, GA 230, 2-98-34700
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 1722
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : 3597
Torunės M. Koperniko universiteto b-ka : U 08717/7
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 41512/1906
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 111077/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai