Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Šeižys-Dagilėlis, Mikalojus (1874-1950)
Antraštė:
Dainos - dainelės : eilių rinkinys / M. Dagilėlis
Išleidimo duomenys:
[Kaunas] : [Šv. Kazimiero d-ja], 1909 (Kaunas : Saliamono Banaičio sp.)
Apimtis:
98 p. : iliustr. ; 18 cm
Serija:
Šv. Kazimiero draugijos leidinys
Pastabos:
Leid. pratarmė: p. 3
Tikrasis aut. vardas Mikalojus Šeižys-Dagilėlis
T u r i n y j e: K. Antoniewicz. Kaip kas kam: „O, kaip gi puikus mėnuo iš augštumo…“ / Antanevyčius. - W. Pol. Daina: „Stov mergelė, kaip uogelė…“ ; Daina: „Trįs berneliai, trįs atvyko…“ - Sėjėjas: „Pasilinkęs vaikštinėju…“ / (pagal lenkišką). - Tadas gėrėjas: „Buvo Tadas gėrėjas…“ / (iš lenkiško). - Pušis: „Stov lauke pušelė…“ / (pagal baltarusiško). - A.B. Кольцов. Sodiečio aimanos: „Sėsiu užstalin…“ / Kol’cov. - М.Ю. Лермонтов. Palmės šakelė: „Oi tark, šakele Palestinos…“ ; Burės: „Boluoja burės vienui - vienos…“ / Lermontovas. - A.C. Пушкин. „Senelių paprotį daboju…“ ; „Bepigu, tau gražus paukšteli!.“ / A. Puškinas
Tiražas [10 000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000034740
UDK:
821.172-192
Apie asmenį:
Jakštas, Adomas, 1860-1938
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 50/909, B 19861, GA 85
Lietuvos Mokslų Akademijos : 318867
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 1700, LR 5787, LR 8387, LR 8387/2, JR 517
Klaipėdos universiteto b-ka : 888.2 Še-28
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : B 5556, 31302
Lietuvos nacionalinis muziejus : LTSR YEM-R-3176
Pasaulio lietuvių archyvas (Čikaga, JAV)
Pensilvanijos universiteto biblioteka
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 2-5218
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 18296/1909
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 18906/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai