Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Garnys : „Garnio“ kalendorius : tinkamas tūkstančiui metų : 1914 metai
Išleidimo duomenys:
[Kaunas : „Garnio“ red.], 1914 [i.e. 1915] (Kaunas : Saliamono Banaičio sp.)
Apimtis:
36 p. : iliustr. ; 27 cm
Pastabos:
Patvirtino karo cenzūra (rus.)
T u r i n y s: „Garnio“ skaitytojams. - „Garnio“ kalendorius, tinkamas tūkstančiui metų. - A. Jakštas. Vilnius lietuvėja ; Lenko pabėgėlio įspūdžiai ; Lenkų talkininkai / Smidras. - Kaip žydeliai pagerbė vieną rabiną ir kaip jis jiems atsidėkojo. - Pilips iš kanapių. Sidabrinis auksinas. - Filologas Kórczewski-Nebylinski’s. Nuo tikro lietuvio lig tikro lenko : (filologiški tyrinėjimai). - J. B-lis. Iš melagių pasakojimų. - Keturių musų uodeguotų raidžių ą, ę, ų atviras laiškas Lietuvos filologams. - Fis-Cis. Šis tas iš musų vargonininkų gyvenimo. - „Garnio“ telegramos : [humoras, žinutės, pasirašytos slapyvardžiais: Puskurte, J., Ten buvęs, Bobelės sunus, Serganti giedotojėlė, Nepamušietis, Kiksas, J. Garstytė, D. Dvieigis, Martynas su Purvynu, Zinoveckis, Pilyps iš kanapių, Vėžys, Nelabasis, Šis tas, Pirmeivis, Eržvilkietis]. - Smulkmenos. - Juokai : [anekdotai, pasirašyti slapyraidėmis bei slapyvardžiais: Dilgėlė, P. iš k., X.Y. Bavarsko priešas, Ramukas, Pusgirtis]
URL:
http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000035207
UDK:
050(059)
Apie asmenį:
Puskurte, publikacijos aut.
J., publikacijos aut.
Ten buvęs, publikacijos aut.
Bobelės sunus, publikikacijos aut.
Serganti giedotojėlė, publikacijos aut.
Nepamušietis, publikacijos aut.
Kiksas, publikacijos aut.
Garstytė, J., publikacijos aut.
Dveigis, D., publikacijos aut.
Martynas su Purvynu, publikacijos aut.
Zinoveckis, publikacijos aut.
Vėžys, publikacijos aut.
Nelabasis, publikacijos aut.
Šis tas, publikacijos aut.
Pirmeivis, publikacijos aut.
Eržvilkietis, publikacijos aut.
Dilgėlė, publikacijos aut.
X.Y., publikacijos aut.
Bavarsko priešas, publikacijos aut.
Ramukas, publikacijos aut.
Pusgirtis, publikacijos aut.
Mikalčius, Kazys, 1887-1966
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 2/914 trūksta virš., D 1182
Lietuvos Mokslų Akademijos : P 147
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 12788, KS 605
Kauno apskrities viešoji biblioteka : B 3807
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 4-498, 25.II.4.47
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : E 8138/1914
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 17575/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 671548/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai