Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Lazdynų Pelėda
Antraštė:
Šeimininkėms vadovėlis / parašė Lazdynų Pelėda
Išleidimo duomenys:
[Seinai : „Šaltinio“ red.], 1911 (Seinai : Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp.)
Apimtis:
120 p. : vinj. ; 18 cm
Pastabos:
Period. leid. „Šaltinis“ 1911 m. priedas
Leid. pratarmė: p. 5-6
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 02 18
Tiražas [3000] egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
0,50 rb
UDK:
64(47.45)
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 142/911, 2.20694
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK 20/2982 (2 egz.), 326652
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji b-ka : S 7960
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : 31846
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : Litov. 2-2103
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Lit. 1/79
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 44606/1911
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 44607/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 615857/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai