Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
„Giedros“ kalendorius…
Antraštė:
1914 metams : 2-ieji m. / [atsakomasis redaktorius Jonas Tverijonas [fakt. Mykolas Biržiška]
Išleidimo duomenys:
1913 (Vilnius : Vilniaus sp.)
Apimtis:
128, [8] p. : vinj. ; 20 cm
Pastabos:
P. 1-14, 20, 52-53, 63, 84, 97, 113, 116, 124, 126 nenumeruoti
Bibliogr.: p. 53-62
Kn. gale: „Šviesos“ bendrovės leidiniai“ (121 pavad.), „Lietuvos istorijos raštai“ (7 pavad.); p. 4 (virš.): „Gaunama visuose knygynuose“ (31 pavad.)
T u r i n y s: A. Lastas.Teisybės ieškotų: „Eikime, broliai, teisybės ieškotų…“ ; Pasiryžusi dvasia ; Dainužė: „Prastuolis varguolis vargelį audė…“ ; E, broliai!: „Kuomet gi laisvės žiburėliai…“ : [eilėraščiai] / Adomas Juodasis. - M. Konopnicka. Joja karan pats karalius ; Daug gražių žvaigždelių : [eilėraščiai] / M. Konopnickienė ; V. Kudirkos versta iš lenkų kalbos. - Multatuli. Valdžios pasaka / vertė B.B. - V. Biržiška. Vergas : pasaka ; Būsimasis geradėjas: „Per suirutes, per streikus…“ : sakmė ; Klajūnas : [apsakymas] / Smutkelis ; Šviesos keliais : [apie kitų šalių darbininkų švietimą] / V. Raginis. - Jovaras. Viskas ne man: „Kvietkus gražesniuosius didieji nuskynė…“ : [eilėraštis]
J. Pl. Auka : gyvenimo vaizdelis. - M. Biržiška. Krizius Duonelaitis / Analfabetas ; Simanas Daukantas / S. Tėvelis ; Kai-kurie lietuvių teatro skaitmens / Nuobodėlis ; Atogalion pažvelgus (1904-1914 m.) : [spaudos apžvalga] / J. Snopa ; Darbininkų ligos kasos / B. Mykėnas ; Kaip steigta Vilniaus ligos kasos / Br. Michalauskis ; Iš profesijonalinio Vilniaus gyvenimo / Šešėlis ; Peterburgo švietimo draugijos / Eilinis. - V. Kapsukas. Skaitymo programėlė : [bibliografija] / S.D ; Blaivybė ir kunigai / S.I. - P. Bugailiškis. Iš Lietuvos ekonomijos gyvenimo / G.K. - S. Matulaitis. Alkoholis / S.M. - P. Klimas. Vartotojų draugijos ir darbininkai / P. Kl. - V. Požėla. Augustas Bebelis / L. - Darbininkų uždarbis : (skaitmens). - Profesijonalinis užsienio gyvenimas. - Kaip šelpiasi Vokietijos darbininkai. - Baudų kapitalai : [lentelė]
Tiražas [3000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000035568
UDK:
050(059)
Apie asmenį:
Donelaitis, Kristijonas, 1714-1780
Daukantas, Simonas, 1793-1864
Bebel, August, 1840–1913
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 27/913 (2 egz.), B 18734
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/591 (2 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 4937, LR 5562, JG 4089, MŠ 280, PU 270
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : C 8594, C 10033, C 10878
Kauno apskrities viešoji biblioteka : A 78304
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 460630
Klaipėdos universiteto b-ka : 050.9"1914" Gi-84
Lietuvos nacionalinis muziejus : inv. Nr. 2847
Šiaulių „Aušros” muziejus : 5785
Maironio lietuvių literatūros muziejus. Kaunas : 4436
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Lit. 2/218
Tauragės r. savivaldybės viešoji b-ka : 05/Gi-84
Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka : 059/Ge84
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : 0.150
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 750/1913
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 13821/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 893064įr.C 893052/1915/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai