Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Mūsų kalendorius… / sutaisė Liudas Gira
Antraštė:
1915 metams : 1-ieji m.
Išleidimo duomenys:
[1914] ([Vilnius] : spauzdinta „Zničo“ sp.)
Apimtis:
105, [10] p., įsk. virš., 7 iliustr. lap. : iliustr. ; 21 cm
Pastabos:
Virš. antr.: 1915. Mūsų kalendorius
P. 6-30 nenumeruoti
P. 4 (virš.): „Ligšiol išėjo šios knygelės“ (8 pavad.)
T u r i n y s: Kalendoriaus ir bažnyčios žinios. - Pinigų sulyginimas. - Laiko sulyginimas. - [Kalendorius]. - Maironis. Žiemos sekmadienio rytas: „Neregėti aušros. Taip prailgo naktis!.“ ; „Velykos! Velykos!. Kas jūsų nelaukė…“ ; „Pavasario saulė prašvito meiliai…“ ; „Baigės rugsėjas. Ant oro bailiai…“ : [eilėraščiai]. - Lietuvių draugijos. - K. Donelaitis. „Jau saulelė vėl atkopdama būdino svietą…“ : [ištrauka iš poemos „Metai“] / Kr. Duonelaitis. - L. Gira. „Myliu aš Velykas! Kimšte prikimšta…“ : [eilėraštis]. - Gyvulių atsivedimo laikas
J. Šnapštys-Margalis. „Gražus, gražus birželio rytas!.“ : [eilėraštis] / Margalis. - A. Baranauskas. „Kur tik žiūri - vis gražu: žalia, liekna, gryna!.“ : [poemos „Anykščių šilelis“ ištrauka]. - Patarimai - gerai gyventi. - Gyvulių žindymo laikas. - Kur daugiau kiaulių? - Augštosios mokyklos. - Geriausieji lietuvių laikraščiai (gazietos). - A. Jakštas. „Nušiuro puikios liepos…“ : [eilėraštis]. - F. Kirša. „Dirvos juodauna nuplikę…“ ; Karo daina: „Greiti mūsų žirgužėliai, ei!.“ : (iš poemos „Skinkys“). - Žmogus suvalgo per 70 metų
P. Vaičaitis. Kalėdos: „Atėjo laimingos snieguotos Kalėdos…“ : [eilėraštis]. - M. Šeižys-Dagilėlis. „Žiema! žiema! Bet kas nemyli…“ : [eilėraštis] / A. Dagilėlis. - Rusijos imperatoriškoji giminė. - Ar moki lietuviškai rašyti? - Laikraščių paaiškintojas : [žodynėlis]. - Pasaulis. - Didžiausieji pasaulio miestai. - [Įvairios žinios apie Rusiją]. - Rusijos valstybės plotas ir gyventojų skaičius
Svetimosios žemės arba karalijos. - Svetimųjų valstybių karaliai ir prezidentai. - Teismo žinios. - Paštas ir telegrafas. - Geležinkeliai. - Naudingi patarimai. - Pasiskaitymai. - Netaisysiu žirgelių : [2 lietuvių liaudies dainos, užrašytos V. Krėvės]. - Vilkai : kareivio pasakojimas iš mūšių Lietuvoje. - Piemenukas : pasakojimas iš prancūzų-vokiečių karo. - Mylėkime savo kalbą! - Švenčiausioji Aušros Vartų Panelė : (Aušros Vartų istorija). - Šventasis Tėvas Benediktas XV. - A. a. Šventasis Tėvas Pijus X. - Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius. - Didysis karas (vainos). - Svarbesnieji atsitikimai lietuvių gyvenime 1914 metais. - Prekymečiai (jomarkai)
Tiražas [10 000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000036765
UDK:
050(059)
Apie asmenį:
Krėvė, Vincas, 1882-1954
Pius : X, 1835-1914, Papa
Benedictus : XV, 1854-1922, Papa
Karevičius, Pranciškus, 1861-1945
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 135/914, C 33441
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/4578 (3 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 3377
Kauno apskrities viešoji biblioteka : 1R 669
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji b-ka : S 14979
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 059-Mu-147 def.
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 3-4335
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Lit. 2/219
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : D 2366/1915
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 246921/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 247330/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai