Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Mūsų kalendorius… / sutaisė Liudas Gira
Antraštė:
1917 metams : 2-ieji [i.e. 3-ieji] m.
Išleidimo duomenys:
1916 (Vilnius : Martyno Kuktos sp.)
Apimtis:
[2], 16, 80 p., įsk. virš. : iliustr. ; 23 cm
Pastabos:
Bibliogr. išnašose
P. 3 (virš.): „Lietuvių mokslo draugija… išleido vidurinėms mokykloms šiuos vadovėlius“ (12 pavad.)
T u r i n y j e: Metrinės sistemos saikai. - L. Gira. Lietuvos gyvenimas karo metu : [su A. Baranausko eilėraščio ištrauka] / Saugus ; Žemaičių vyskupija / Ant. Kašėta ; Saulytė : lietuvių senovės padavimas / L.G ; Hedervarų kapai : apsakymėlis ; Kražių skerdynė / St. Ld. ; Tavim tikiu, o Dieve!: „Sunkus, dygus gyvenimo, vai, kelias…“ ; Varguolio pasiskundimas: „Ak, kaip kartais sunki…“ ; Vilnius: „Gražus, o Vilniau, tu ryto metą…“ ; Neris: „Srauni Neris pas Vilnių seną…“ : [eilėraščiai] / L. Gira. - J. Strimaitis. „Ne girelė tyliai gaudė…“ ; „Kur Novužė teka…“ : [eilėraščiai]. - Vydūnas. „Aš savo dvasios įkinkyt neleisiu!.“ : [dramos „Probočių šešėliai“ ištrauka]. - A. Šmulkštys. Tik saldžiam sapne: „Et, vyručiai, ar gadynės…“ ; Sibiro kalinys : (sekimas) : [eilėraščiai] / Paparonis
A. Lastas. Mano kelias: „Nujaučiu, jog mano kelias…“ : [eilėraštis] / Adomas Juodasis. - F. Kirša. „Supa laivelį bangos bangelės…“ ; „Iš jaunutės, iš krūtinės…“ : [eilėraščiai]. - V. Mykolaitis-Putinas. Gėlytės: „Kiekviena gėlytė…“ : [eilėraštis] / Putinas. - Vilniaus miestas ir karo vėsulos. - Juozas Gen… . „Banguok ežerėli…“ : [eilėraštis]. - Kaunas seniau ir dabar. - V. Plaušinaitis. „Vai pūskit, pūskit, vėjai…“ : [eilėraštis] / V. Vyšniūnas. - M. Jankus. Prūsų belaisvių vargai Maskolijoje
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000036804
UDK:
050(059)
Apie asmenį:
Baranauskas, Antanas, 1835-1902
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 135/914, SC 749, C 33441
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/4578
Vilniaus universiteto biblioteka : 059 Mū-143
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D 104334
Kauno apskrities viešoji b-ka : Sp 8548, Sp 3996
Nacionalinis publikuotų dokumentų archyvinis fondas ir b-ka : D 1127726, 1127727
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 059 Mu-147 (2 egz.)
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : D 1127726/1916
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 1127727/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai