Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Mūsų kalendorius… / sutaisė Liudas Gira
Antraštė:
1918 : 4-ieji m.
Išleidimo duomenys:
1917 (Vilnius : Martyno Kuktos sp.)
Apimtis:
[2], 96 p., įsk. virš., 1 sulankst. žml. lap. : iliustr., virš. iliustr. spalv. ; 22 cm
Pastabos:
Bibliogr. išnašose
T u r i n y j e: L. Gira. 1918: „Tikėdami Dievu ir mūs tautos jėga…“ ; Nurimki, Tėvyne!: „Nurimki, Tėvyne, tiek amžių vaitojus!.“ : [eilėraščiai] ; Įspėtoji tiesa : [pasaka] ; Mikalojus Konstantinas Čiurlionis : [biografinės žinios] ; Katalikybės atsiradimas ir pradžia Lietuvoje / L.G. ; Svarbiausieji karo ir politikos atsitikimai 1916-1917 m. ; Lietuvos gyvenimas (1916-1917) / St. Ld. - J. Biliūnas. Kareivio atsisveikinimas: „Sudiev visiems! Kažin ar begalėsiu…“ : [eilėraštis]. - F. Rudnicka. Karalaitė teisybė : žemaičių pasaka
A. Mark. Amžinoji pasaka : A. Mark’o 1 v. dramos vaizdelis / [iš lenkų kalbos vertė J. Būčys]. - A. Lastas. Prisikėlimas: „Jei mūsų nuvargus dvasia…“ : [eilėraštis] / Adomas Juodasis. - Etnografinė Lietuva. - 1918 metais sueina… - Vilniaus lietuvių draugijos. - Kauno lietuvių draugijos ir mokyklos. - Geriausias vaismedžių skiepijimo būdas. - Ūkininko daržas. - Д.М. Цензор. Vaikai: „Prie blizgančio liekno išsprogę žilvyčiai…“ : [eilėraštis] / D. Cenzoras ; [iš rusų kalbos vertė] K. Binkis
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000036824
UDK:
050(059)
Apie asmenį:
Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas, 1875-1911
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 135/914, SC 749, C 33441
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/1773 (2 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : 059 Mū 143
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D 17384, D 22133
Kauno medicinos universiteto b-ka : L 177
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 059 Mu-147 (2 egz.)
Kauno apskrities viešoji b-ka : Sp 3997
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji b-ka : S 14979
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : D 246919/1917
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 1127728/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 1127729/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 247328/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai