Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Grajauskas, Juozas (1882-1930)
Antraštė:
Vyskupas Antanas Baranauskas / parašė J. Daubaras
Išleidimo duomenys:
[Seinai] : [„Šaltinio“ knygynas], 1911 (Seinai : Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp.)
Apimtis:
51, [1] p. ; 15 cm
Serija:
Žmonių knygynas
Pastabos:
Aut. pratarmė, p. 3-4, ir baig. žodis: p. 48-51
Tikrasis aut. vardas Juozas Grajauskas
Bibliogr. išnašose
P. 4 (virš.): „Jau išėjo iš spaudos“ (7 pavad.)
Tiražas [1500] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000037824
UDK:
821.172(092)
272-722.52(474.5)(092)
Apie asmenį:
Baranauskas, Antanas, 1835-1902
Tema:
Katalikų Bažnyčia - Lietuva - Dvasininkija - Biografijos
Poetai, lietuvių - 19 amžius - Biografijos
Vyskupai - Lietuva - Biografijos
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 64/911, A 896
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/972 (3 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 4255, LR 8520, LR 8565
Lietuvos literatūros ir meno archyvo b-ka : 27834
Klaipėdos universiteto b-ka : 262.122(474.5) Gr-62
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : 260
Lietuvos nacionalinis muziejus : R-1893
Šiaulių „Aušros” muziejus : GEK 74068/J-S 1910
Maironio lietuvių literatūros muziejus. Kaunas : 1507
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus. Anykščiai : ABM 152
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 1-309
Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka : 888.2(092)/Da375
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 5444/1911
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 16113/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 761809/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai