Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Paltarokas, Kazimieras (1875-1958)
Antraštė:
Šventoji Senojo Įstatymo istorija : pradedamosioms mokykloms
Išleidimo duomenys:
[Kaunas] : [Šv. Kazimiero d-ja], 1916 (Kaunas : Saliamono Banaičio sp.)
Apimtis:
48 p. : iliustr. ; 18 cm
Serija:
Šv. Kazimiero draugijos leidinys
Pastabos:
Aut. nenurodytas
Aprobavo Žemaičių vysk. P. Karevičius Kaune 1916-09-11 (lot.)
Aut. pratarmė: p. 3
Tiražas [5000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000038507
UDK:
27-242-236.5(075.2)
Tema:
Biblijos pasakojimai lietuvių kalba - Senasis Testamentas
Tikyba - Mokomosios priemonės pradžios mokykloms
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 74/916, B 31959
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/2304
Kauno apskrities viešoji biblioteka : II 1R 602
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji b-ka : S 18114
Pasaulio lietuvių archyvas (Čikaga, JAV)
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 9713/1916
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 18917/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai