Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Grinius, Kazys (1866-1950)
Antraštė:
Apie botanikos organografijos lietuviškąją terminologiją : (skaityta L.M. dr-jos visuotiname susirinkime VI 12/25 d. 1913 m.) / d-ras K. Grinius
Išleidimo duomenys:
[Vilnius : Lietuvių mokslo d-ja], 1914 (Vilnius : Martyno Kuktos sp.)
Apimtis:
15 p. ; 27 cm
Pastabos:
Augalų pavad. lot., lenk. ir rus.
Aut. pratarmė, p. 3-5, ir baig. žodis: p. 14-15
Bibliogr. pratarmėje, baig. str. ir p. 6-7
Tiražas [100] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000038947
UDK:
58(038)
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 1/914, D 1211
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/2-149
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 7509 (2 egz.), JG 1929
Kauno apskrities viešoji biblioteka : B 3812, 7476
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : 7476
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 4-297
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Lit. 3/9
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : E 189322/1914
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 189323/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai